Merhaba herkese. Uzun zamandır öğrendiğim ve araştırdığım bilgileri insanlarla paylaşmayı çok istiyordum ve en sonunda bunları Medium.com’da paylaşmaya karar verdim.

Ben Yunus Emre, koltuğun arkasına saklanıp saatlerin arkasını söken, hesap makinelerinin içini açıp karıştıran, 2004’de PSP ilk çıktığında içini açıp kurcalayan biri. Çocukluğumdan beri elektroniğe, donanıma olan ilgim hiç bitmedi ve 2009’dan beri mutlu olduğum sevdiğim işleri yapıyorum. Bunlar basılı tasarımlardan, kullanıcı deneyimi danışmanlığına kadar uzanan işler.

2016’dan sonra da bu alanın, özellikle insan – bilgisayar etkileşimini araştırıyorum. Ve artık öğrendiklerimi ve tecrübelerimi insanlara anlatma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Ne çok teknik, ne çok kuralcı ne de şov. Evet kabul ediyorum…

Yunus Emre Baştabak

Visual designer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store